Bewonersorganisatie
Afrikaanderwijk

Recht op de stad
Het Rotterdamse woonbeleid is dringend aan herziening toe. Het beleid dat in 2016 is vastgelegd in de "woonvisie koers naar 2030" veroorzaakt veel leed en biedt geen antwoordt op de groeiende wooncrisis. De beleidsaanpassingen die het huidige college heeft gedaan zijn ontoereikend.

Wat maakt de Tweebosbuurt uniek

De Tweebosbuurt is een authentieke arbeidersbuurt waar een hechte samenhang bestaat tussen de bewoners. In de Jaren 80 is daar met nauwkeurige inspraakprocedures een hoogrenovatie uitgevoerd waarbij de woningen naar de huidige maatstaven van ventilatie, brandveiligheid en comfort is gebracht. Dit was een antwoord op de periode daarvoor, waarin de gemeente grootschalige sloopplannen had voor de oude wijken om daar kantoren te bouwen. Er is een grote verscheidenheid aan woningen, met name zijn er nogal wat 5 kamer woningen. Met verschillende parkjes waar je uit de wind en in de zon kunt zitten. 

Het geeft een fantastische tijdsbeeld van zowel de vooroorlogse bouw als dat van de renovaties uit de jaren 80 weer.

Het zijn een van de weinige sociale woningen in de buurt, alle omliggende woningen zijn dure huur en koopwoningen. 

Wij vinden dat voor alle burgers de zorg van de overheid voor goede huisvesting in gelijke mate van toepassing moet zijn. De woonvisie van de gemeente Rotterdam maakt duidelijk dat het bestaande instrumentarium voor volkshuisvestingsbeleid ook kan worden gebruikt om minder draagkrachtige inwoners hiervan uit te zonderen. Het opzeggen van de huur om hun woning te kunnen slopen is zeer ingrijpend voor de betrokken huurders.

Het Deense gettoplan in een notendop

Wonen

Wijken herinrichten door sloop, renovatie en nieuwbouw.

Sturing

Stop op toewijzing door gemeente aan mensen met een uitkering, lagere uitkering voor mensen die in getto’s willen wonen. Stop op verhuizing naar gettowijken door vluchtelingen met uitkering.

Veiligheid

Verhoogde politieinzet in kwetsbare wijken, hogere straffen in beperkte zones en criminelen de wijk uit.

Scholing, opvoeding en opvang

Verplichte kinderopvang. Taaltoetsen aan begin van basisschool, straffen voor slecht presterende basisscholen. Betere verdeling van leerlingen in voortgezet onderwijs en strengere straffen voor overtreding van bijzondere onderwijsplicht. Heropvoedingsreizen naar land van herkomst van ouders worden bestraft, harder optreden tegen huiselijk geweld.

NPRZ 2019-2022 in een notendop

Wonen

Wijken herinrichten door sloop, renovatie en nieuwbouw. Ondersteuning bewoners bij herhuisvesting bij grootschalige transformatie buurten. Onderzoeken mogelijkheden bevorderen legale en gewenste bewoning. Gebiedsgerichte interventies om excessen rond de huur en verhuur aan te pakken.

Sturing

Aanpak structurele schulden door ondersteuning, mede gericht op gedragsverandering en begeleiding naar werk. Betere signalering van verstandelijke beperkingen. Versterking detailhandel en werklocaties. Verbeteren samenwerking wijkteams en werkbemiddelaars.

Veiligheid

Intensivering aanpak criminaliteit.

Scholing, opvoeding en opvang

Aanpakken laaggeletterdheid door verwijzing naar taaltraject. Met Children Zone en Kiezen voor vakmanschap in focuswijken kinderen integraal begeleiden op school, thuis en in hun vrije tijd. Verbeteren samenwerking zorg rondom de school.

Meer informatie: www.rotterdam.nl/ nieuws/het-gaat-beter-op-zuid/ NPRZ-uitvoeringsprogramma-2019- 2022

Volkshuisvesting

‘Het kan niet slechter dan hoe Nederland het doet’

Ongelijkheid tussen kopers en huurders, buitensporige hypotheekverstrekking, speculatie: de overheid gaat een fundamentele aanpak van de woningmarkt uit de weg. Sterker: ze verergert de problemen.

Mirjam de Rijk beeld Milo

31 mei 2017 – verschenen in nr. 22

 

Het is een cliché dat het menselijk geheugen kort is, maar als het om koopwoningen gaat lijkt het geheugen nog wat korter dan bij andere onderwerpen. Nu de huizenprijzen weer stijgen, lijkt alles opgelost. Af en toe roept het IMF of de OESO dat de Nederlandse huizenschuld te hoog is, maar dat wordt meer beschouwd als een ritueel dan als serieuze kritiek. Voor de mensen van wie het huis een paar jaar geleden ‘onder water’ stond zijn de stijgende huizenprijzen goed nieuws. Maar voor je het weet ontneemt dit goede nieuws het zicht op zeven kanjers van problemen. Problemen die niet alleen huizenbezitters maar ook de economie en de samenleving als geheel uit het lood kunnen slaan.

In een drietal artikelen beschrijft Mirjam de Rijk hoe het is gesteld met de woningbouw in Nederland. 

Zie de artikelen onder Volkshuisvesting

 

De Afrikaanderwijk heeft meer te bieden. Op zoek naar:

… een mooie huurlocatie? Check http://hetgemaalopzuid.nl

...  een lekkere cateraar? Check  http://www.wijkkeukenvanzuid.nl

... high fashion lokaal geproduceerd? Check http://www.wijkatelieropzuid.nl

… ondernemers in de Afrikaanderwijk? Check http://www.afrikaanderwijk.net

Meer informatie over de Afrikaanderwijk Coöperatie, leden, missie, diensten? Check http://www.afrikaanderwijk.net

Wat maakt de Tweebosbuurt uniek

Organisatie

 • Home

  Doel

  Contact

Tweebosbuurt

Vestia

 • Brief 3 juli 2018

  Brief Sloop

  "sociaal"plan

Steun ons

geschiedenis

 • kort

  midden

  lang

Headline