Home

De doelstelling van het acticomité is om de Tweebosbuurt leefbaar te houden voor de huidige bewoners.

De huidige bewoners kunnen over het algemeen zich geen koopwoning of huurwoning in de vrije sector permitteren. 

Daarom zijn er ook sociale woningen gebouwd en is er wet en regelgeving gemaakt om mensen die het financieel niet breed hebben toch aan een goede en betaalbare woning aan te kunnen bieden. Daar zijn woningcorporaties voor opgericht. Vestia is zo'n corporatie. Echter Vestia is ook een corporatie die financieel wanbeheer heeft gepleegd. 

Vestia zegt in de financiele problemen te komen, maar geeft dat niet helder aan

Vestia zegt dat de woningen slecht zijn, maar toont dit niet aan.

Het acticomité heeft zeer sterke aanwijzingen dat de woningen dat de woningen goed, en zeer gewild zijn.

Het acticomité gaat dan ook voor behoud van de wijk, en wil Vestia dwingen om goed onderhoud te doen.