Home

 

Ondersteuningsverklaring en deelname formulier organisatie behoud woningen Tweebosbuurt

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:

Email adres:

Wilt u wat doen?


Ik verklaar bij deze dat ik niet uit mijn woning wil.

Rotterdam:                                                                                       Handtekening:

 

 

Hierbij geeft ik toestemming dat mijn emailadres wordt gebruikt voor activiteiten tegen de sloop.
Als ik dat wil dan wordt mijn adres verwijderd uit de verzendlijst.