Verslag actiecomité 

Voorlichtingsbijeenkomst met advocaten van 14 augustus 2018
In Het gemaal, Pretorialaan 141

Het was werkelijk druk afgelopen dinsdag in 'Het Gemaal'. Meer dan honderd mensen waren gekomen om te horen wat de advocaten mr. Ton Rhijnsburger en mr. Rogier Scheltes voor de Tweebosbuurt kunnen betekenen.

Het blijkt dat als Vestia de huur opzegt er nog niks aan de hand is!

Het huur recht in Nederland is namelijk erg sterk. Pas als de rechter de huurovereenkomst heeft ontbonden, pas dan is deze over.

Het advies van de advocaten was dan ook lekker blijven zitten en als je dat wilt doet de advocaat het werk. Wel is het belangrijk om met zijn allen elkaar te blijven steunen. Samen sta je sterker en dat maakt ook indruk op de rechter. En de politiek…

Een ander advies van de advocaten was om:

niks te tekenen en

niet met Vestia in overleg of gesprek te gaan.

Dat is allemaal nog veel te vroeg. Op dit moment willen jullie nog helemaal niet uit je woning. Daartoe heeft mr. Ton Rhijnsburger ook een rechtsgeldige mail gemaakt. Hierover binnenkort meer, na zijn vakantie.

Vestia moet wel noodzakelijk onderhoud blijven doen. Zijn er gebreken in de woning die hersteld moeten worden, zoals lekkage of wat dan ook. Als Vestia weigert dat te repareren, dan kun je Vestia daartoe dwingen, desnoods door het aanspannen van een rechtszaak.