Vestia schrijft het navolgende in hun "sociaal" plan

(een verkorte versie)

Het sociaal plan is samengesteld op basis van het Regelement sloop, renovatie en groot onderhoud van Vestia.

Gevolgen voor huurder

U moet vanwege de sloop verhuizen naar een andere woning. U heeft recht op een voorrangsverklaring en een verhuisvergoeding.

Start herhuisvesting

3 juli 2018 starten wij met het proces.

Start sloopwerkzaamheden

Start 1 januari 2020; 

verhuiskostenvergoeding

5.993,- euro; mits u daarvoor in aanmerking komt

Reparatiemelding

Is er iets stuk in uw woning of in de algemene ruimte? Wij horen het graag. U kunt reparaties gewoon blijven melden zoals u gewend bent.

Van groot belang is dat u dit ook blijft doen. Geef deze reparatie verzoeken ook door aan het actiecomité wij verzamelen deze reparatie verzoeken. Wij horen geluiden dat er niets meer wordt gerepareerd. " Het wordt toch gesloopt"

2.2 Huisbezoek

Tijdens het gesprek bespreekt onze medewerker met u:

- het sociaal plan

- uw huishouden en woonwensen,

- de verhuiskostenvergoeding

- de voorrangsverklaring (urgentie)

- het vinden van een andere woning en of er voor u een bijzondere situatie geldt.

Tijdens het huisbezoek neemt Vestia medewerker gegevens op over de samenstelling van uw huishouden. Daarnaast bespreken wij uw woonwensen. U ontvangt hiervan een schriftelijk bevestiging. Na het ontvangst van uw voorrangsverklaring kunt u reageren op woningen.

Let wel: Vestia medewerker fotografeert uw id kaart. Dat is tegen de wet privacy. Er kunnen ook hele enge dingen gebeuren met een afschrift van uw id kaart. Laat dit niet gebeuren. 

De urgentie: inschrijving bij Wonnet rijnmond en kost € 10,-

2.5 Monitoring van uw reacties op het woningaanbod

Vanaf het moment dat u uw voorrangsverklaring ontvangt, volgen wij (Vestia) uw reacties op het woningaanbod. Zoekt u naar het oordeel van Vestia niet genoeg, dan starten wij een juridische procedure. 

3. Financiële regeling

3.1 Verhuiskostenvergoeding (mits u daarvoor in aanmerking komt)

Vestia betaalt de tegemoetkoming in twee termijnen uit. de 1e is 4.000,- euro Na inspectie van uw woning krijgt u 1.993,-  Als er een deur niet goed hang trekt Vestia daar de kosten vanaf en krijgt u dus minder uitbetaald. ( of de woning gesloopt gaat worden doet er dan even niet toe)

3.2 Geen dubbele huur

U ontvangt één keer de huur terug, duurt uw verhuizing langer, Jammer dan.

3.3 Geen huurverhoging huidige woning

per 1 juli 2019 krijgt u geen huurverhoging.

3.4 geen legeskosten

Als u een andere huurwoning in Rotterdam accepteert, hoeft u geen legeskosten voor de herhuisvestingsvergunning te betalen. 

3.5 Huurtoeslag aanvragen

Als de huurprijs van uw nieuwe woning te hoog is, dan kunt u huurtoeslag aanvragen.

U komt niet bij elke woning in aanmerking voor huurtoeslag.

U krijgt geen huurtoeslag als de huur hoger is dan € 710,68

Eenpersoonshuishoudens krijgen geen huurtoeslag als het inkomen hoger is dan € 22.400,-

Meerpersoonshuishoudens krijgen geen huurtoeslag als inkomen hoger is dan € 30.400,-

Voor huurders ouder dan de AOW-leeftijd geld een inkomen van € 30.400,- zie Huurtoeslag

Laat u zich goed informeren, want er zijn vele valkuilen, en Vestia heeft maar één belang, een lege woning, en niet dat u een goede woning elders krijgt. 

 5.2 Hoe moet u de woning achterlaten?

Schoon heel en in overleg met de verhuur makelaar. Zaken die tot de woning behoren en eigendom zijn van Vestia moeten in de woning achterblijven. 

5.5 Afsluiten gas, water en telefoon

U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van gas, stroom, water, telefoon en andere diensten zoals internet.

Noot: noteer de meterstanden en maak er vooral een foto van met uw telefoon. Voorkom hoge kosten na uw vertrek. Bij verhuur van Vestia na u, kan deze huurder op uw kosten de lampen laten branden en de kachel laten branden. Voorkom dit dus