Laatste waarschuwing voor Tweebosbuurt

• 01 maart 2019

• Dagblad010 - Bouw & WonenWoningcorporatie Vestia heeft de Tweebosbuurt vandaag een laatste waarschuwing verstuurd. Wie niet binnen een week alsnog instemt met de beëindiging van zijn huurcontract wordt voor de rechter gesleept.

Buurtbewoner en actievoerder Aad Bogard meldt: “Vandaag heeft Vestia ons op de hoogte gesteld dat zij een juridische procedure in werking zal stellen, als wij niet binnen een week alsnog willen tekenen om het huurcontract te ontbinden. Welnu, wij zullen afwachten tot zij de procedure zijn gestart”.

Bogard, die al ruim veertig jaar in de Tweebosbuurt huurt, raadt zijn buurtgenoten aan om niet in te gaan op de brief van Vestia. “Laat je niet niet bang maken. Samen staan we sterk!”, aldus Bogard, voormalig kapitein op de sleepvaart.

Vestia hult zich in stilzwijgen over hoe veel dan wel hoe weinig huurders uit de Tweebosbuurt inmiddels zouden hebben ingestemd met een vertrek uit hun in de Afrikaanderwijk gelegen buurt.

Foto: Digitaal Dagblad